Om Sorø Synger

Sorø Synger vil fremme og styrke sangfællesskaber med de allerede eksisterende kræfter inden for sang; skabe bæredygtige samarbejder mellem skoler, kirker, daginstitutioner, musikskoler, kormiljøet og andre organisationer og kulturinstitutioner i kommunen. Samtidig vil vi fremme og kultivere sangkulturen med nye projekter og initiativer til gavn for lokalområdet i tæt samarbejde med både kommunen og erhvervslivet. Målet er både at støtte op om, at der er masser af sang i hverdagen, og at alle har et sted at synge. Bredde og elite er indbyrdes afhængige, og på den baggrund har Sorø Synger det mål, at der er steder, hvor man kan blive rigtig dygtig til at synge, og dermed skabe rollemodeller for bredden. Dertil kommer ambitionen om særligt også at bruge sangens mange forskningsbaserede, gode effekter i en velfærdskontekst. Hos Videncenter for Sang er det muligt at blive klogere på, hvordan – og ikke mindst hvorfor – sang er en samfundsressource, som det kan betale sig at investere i og bruge kræfter på. Læs mere her:  https://videncenterforsang.dk/tema/sundhedssang/.  Sangens Hus giver krone-til-krone-finansiering til hvert sangkraftcenter i projektperioden. Herudover træder man ind i et stærkt netværk, hvor der tilbydes kompetenceudvikling, støtte til kommunikation og en stor viden omkring sang på et forskningsmæssigt niveau samt viden om eksisterende sangaktiviteter rundt omkring i landet.

Historie

22. april – Skrives...

Vision & Formål

Sorø Syngers vision er at

– Gøre sangen til en naturlig del af hverdagen for alle i Sorø Kommune
– Fremme og styrke sangen for såvel bredden som eliten
– Styrke musikalitet, trivsel, selvværd og velfærd gennem sang.

Foreningens formål er at styrke fællesskab, dannelse og trivsel gennem sang. Målet er at flere skal opleve glæden ved at synge/ ved at synge mere og opleve glæden og fællesskabet ved at synge sammen.        

Det gør vi ved at fremme sang og sangglæde for alle i kommunen uanset baggrund, understøtte og arbejde for såvel bredde som elite i sang. Arbejde for at nå ud til en bred målgruppe i Sorø, men også at styrke den musikalske udvikling for sangvækstlaget. Styrke sangen for børn og unge, bl.a. gennem en mere målrettet og systematisk indsats. Og styrke og udvikle både eksisterende og nye sangmiljøer på mange forskellige lokaliteter i Sorø Kommune.

Kernefortælling

Sorø Synger vil fremme sangglæde og give alle i Sorø Kommune mulighed for at være en del af et kreativt sangfællesskab hver dag for derigennem at styrke musikalitet, selvværd og trivsel.
Sorø Synger vokser ud af en gammel klosterby med en fortælling om smuk natur og historisk pondus med mange historier om historiske kulturprofiler. Vi står på et kulturelt fundament, som har skabt mulighed for velrenomerede, etablerede kor og en stærk tradition for frivillige kræfter og kulturelle ildsjæle.

Ved at skabe et koordinerende centrum, der kan samle alle de etablerede sangkræfter i Sorø Kommune, vil vi styrke mulighederne for netværk, samarbejder samt skabe ambitiøse indsatser, der inspirerer, skaber sangglæde og trivsel. Både for bredden og for eliten. Vi ønsker at nedbryde grænser, skabe bindeled og nye, mangfoldige sangfællesskaber. Vi søger åbenhed og inklusion med øje for, at vi fortsat rækker ud og ikke lukker os om os selv.
Vi ønsker at højne sangkulturen i Sorø Kommune og bidrage til en stærkere og mere synlig kulturprofil. Vi ønsker at fremme en levende sangkultur, hvor sang og fællessang er en selvfølgelighed for alle, både store og små.

Bestyrelse

Forperson

Søren Sandahl

 

sorensandahl@gmail.com

næstforperson

David Nejrup Djarnel Haavardsholm

info@kreatone.dk

bestyrelsesmedlem

Siri Garde Myggen

sirimyggen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Maja Schicker Hartnack

sirimyggen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Asger Boesen

niwo@soroe.dk

Suppleant

Louise Pape

louisepape@gmail.com