projekter

Sorø Synger laver både projekter på egen hånd og i samarbejder med andre aktører i Sorø. Vi opstarter løbende nye projekter, så følg med her på siden. 


Væk din Indre Sangstemme

-sang for dig, der gerne vil være mere tryg ved at synge foran andre eller sammen med andre.

Sang handler i dette projekt ikke om præstation og perfektion, men om at skabe forbindelse – til os selv, til hinanden og til naturen. Vores underviser Adine Fliid skaber et trygt rum, hvor deltagerne kan undersøge relationen til deres stemme. Projektets workshop er for alle, der har lyst til at lære sig selv bedre at kende og få et mere afslappet forhold til deres stemme, og alt det den kan, når man slapper af i kroppen. Hver workshop byder på forskellige meditative og kreative øvelser.

Se kommende datoer i kalenderen

Mere sang i skolen

-Boost til musikundervisningen i folkeskolen

Med projektet vil Sorø Synger løfte musikundervisningen i folkeskolerne, samt tilbyde inspiration til og opkvalificering af musiklærere og pædagoger i folkeskolen. Projektet springer ud af Sangens Hus-projektet ’Sang, Bevægelse og Læring’. Projektet er under udvikling, men har indtil videre budt på inspirationskursus til 10 musiklærere i kommunen (2023). Flere aktiviteter er snart på vej. 

Erindringssang

– sang for personer med demens

Et samarbejde mellem Sorø Synger og demensenhederne i Sorø Kommune. Målet er at gøre sangen til en del af hverdagen for demente i demensenhederne i Sorø Kommune. Erindringssang er fællessang, specielttilrettelagt så alle så vidt muligt kan deltage også borgere med moderat til svær demens – og evt. deres pårørende. Sangene er udvalgt, så de vækker deltagernes minder og skaber kontakt og glæde. I 2024 får alle plejecentre tilbudt 4 besøg.

Erindringssang varetages af Louise Pape, som er sangpædagog og musisk medarbejder på ældre og sundhed området. Louise har stor erfaring i at lave musiske aktiviteter for demensramte.

Ung Sang Sorø

– sangprojekter skabt af unge i Sorø

Sorø Synger støtter unge i at lave projekter, som de selv brænder for. I 2024 laver en gruppe unge en ungeversion af ‘fyraftensang på station’ ved navn Unge Take Over. Her mødes unge til fællessang og fællesspisning samt et indslag de unge arrangerer, som musikquiz eller fælles sangskrivning. Til første event i februar deltog over 30 unge. 

Desuden er det planen, at ungegruppen skal spille en stor rolle i Sorø Syngers deltagelse på festivaler. Her vil de unge være med til at projektudvikle, markedsføre og afvikle for andre unge.

Sorø Syngers bestyrelsesmedlem Asger Boesen (19 år) er primus motor i projektet – og formand for SUP – Sorø Ungdomsprojekt.

Formiddagssang

– Sang for de 1-4-årige og deres forældre/bedsteforældre

Hvor anden onsdag formiddag skaber vi en musikalsk oplevelse for de mindste på Sorø bibliotek. Formiddagssang er ikke blot sanglege. Det er et rum, hvor de voksne inviteres til at give sig hen til sangens fællesskab, hvor elementer fra folkemusikken fletter sig ind og børnene inviteres ind i sangens toner og gentagne rytmiske bevægelser, som stimulerer sproget, koordinationen og sangglæden. 

Se mere her: https://soroesynger.dk/kalender/

Fyraftensang

– Åben fællessang for alle på Sorø Station

Fyraftensang er drop-in fællessang for alle, der har lyst til at stemme i og lad sig henføre i den fælles sang. Fyraftensang er en oase i hverdagen, og det er en anledning til at møde nye mennesker i lokalområdet. I sin klassiske form er fyraftensangen kl 16-17 – mellem arbejde og aftensmad. Hvert arrangement har en ny sangvært, som udvælger sangene og præsenterer dem.

Ved vores Aftensangsarrangementer skruer vi op for mængden af sang og ned for ”snak om sang”. Her rækker vi ud til dig, der har puttet børnene, ønsker en aften væk fra sofaen og at slutte dagen af med smukke toner. Ved vores ‘beersong – fyraftensang’ skruer vi op for den festlige stemning. Se kalenderen for kommende arrangementer. 

Drop-in Familiekor

-Sang på tværs af generationer

Hver anden lørdag skaber familiekoret en ramme, hvor der er højt til loftet, mens vi synger sammen. På programmet er der alt fra popsange, bodypercussion og beatbox-rytmer til kædedans og sanglege. Her er plads til babyer, børn, teens, voksne, bedsteforældre og andre, som gerne vil synge i flok. Målet med projektet er at skabe et sjovt og inkluderende fællesskab, der forbinder flere generationer og familierne i Sorø. Se kommende arrangementer i kalenderen.

Sangkaravanen

-Sangworkshops i landsbyer og udsatte områder

Målet med projektet er, at sangen skal komme ud i alle hjørne af kommunen. På den måde vil vi arbejde på, at sangen kommer ud til bredden, og at sangen kan være med til at skabe trivsel, glæde og fællesskab også her. I forbindelse med ‘Små Synger Sammen Dag’ (se nedenfor) tager Sorø Syngers Sangkaravane fx. ud til Ruds Vedby i år med en kæmpe fest af en børnekoncert, og December-sangkaravanen kommer til Stenlille Kulturhus og Ruds Vedby Sognegård, hvor vi laver børnesang og faciliterer sangworkshops. 

'Små synger sammen Dag'

-Sang i alle daginsitutioner i Sorø kommune

Alle børn (0-6 år) i daginstitutioner, dagpleje og hjemmepasning, skoler og SFO’er i Sorø Kommune bliver inviteret til at synge sammen til Små Synger Sammen Dag 2. torsdag i september – den nationale sangdag for de mindste. Fællessangen foregår både ude i institutionerne, til fælleskoncerter flere steder i kommunen.

Sorø Synger udarbejder sangmateriale og forslag til program for dagen, som er tilgængeligt for alle. 

Børnekulturfestival

– Endagsfestival i Sorø Bymidte i september

Sang og musik, dans og teater, billeder, spændende fortællinger, sæbebobler, højt til himlen og fællesskabet er i fokus, når børnekulturen fylder Sorøs gader og stræder for en dag. På børnekulturfestivalen bliver der mulighed for at gå på opdagelse og opleve med alle sanser. KulturKaptajner og Sorø Synger er i samarbejde med kommunens kulturinstitutioner gået sammen om at skabe dette format: en festival for børn i alderen 0-7 år. Her kan børn og deres familier komme helt tæt på musik, kunst, kulturhistorie og børnelitteratur.

På tegnebrættet

LYD PÅ – Mental trivsel blandt unge. Med sang som redskab drømmer vi om at være med til at skabe større social tilknytning og trivsel blandt psykisk sårbare unge. Vores projektideer bygger på erfaringer fra Roskilde Synger og Sangen Hus. Se mere her.

Vokal Festival Sorø. Vi arbejder på at opstarte en årlig festival, som fodrer og optanker sangmiljøet i Sorø på det kunstneriske, sociale og relationelle plan – på tværs af bredde, talent, alder og baggrund. Det er ikke blot en festival for alle Sorø kommunes kor, men for alle sanginteresserede borgere og professionelle, som arbejder på at gøre sangen til en større del af hverdagen – herunder også pædagoger, lærere, private virksomheder mm.